Literacki sukces Marleny Witczak

Literacki sukces Marleny Witczak

By |2023-05-04T19:07:14+00:004 maja, 2023|Aktualności 2022/2023, Zabezpieczenie|0 komentarzy

19 kwietnia 2023 roku w Sali Śniadeckich Collegium Maius UAM w Poznaniu Marlena Witczak odebrała nagrodę komisji studenckiej (o specjalności kuratorstwo literatury) w kategorii prozy w Konkursie Literackim o Nagrodę FanFila. Komisja, za pracę Mapa miejsc szczęśliwych, przyznała Marlenie I miejsce, ex aequo z inną uczestniczką.

Konkurs Literacki o Nagrodę FanFila, organizowany przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest adresowany do uczniów szkół średnich, zarówno polskich, jak i zagranicznych. W tegorocznej, XVII edycji, udział wzięło czterysta dwoje uczestniczek i uczestników, którzy nadesłali czterysta sześćdziesiąt sześć prac w czterech kategoriach: poezja, proza, przekład literacki z języka angielskiego – oryginałem był wiersz Michaela Dany Gioia Words z tomu Interrogations at Noon: Poems (2001) – oraz etiuda filmowa. Jurorzy konkursu otrzymali do oceny 172 zestawy wierszy, 137 prac prozatorskich, 144 przekłady i 13 etiud filmowych. 

Zobacz też: https://fanfil.amu.edu.pl/pl/aktualnosci/werdykt-jury-xvii-edycji-konkursu-literackiego-o-nagrode-fanfila/

Przejdź do góry