1. Rozpoczęcie roku szkolnego 3 września 2018r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23 – 31 grudnia 2018r.
3. Ferie zimowe w woj. wielkopolskim 14 – 27 stycznia 2019r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 18 – 23 kwietnia 2019r.
5. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych i pomaturalnych: 26 kwietnia 2019r.
6. Egzamin maturalny w sesji wiosennej (część ustna i pisemna): od 6 maja 2019r.
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 21 czerwca 2019r.
8. Ferie letnie: 22 czerwca – 31 sierpnia 2019r.
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec