TECHNIK INFORMATYK – charakterystyka zawodu

Informatyk to osoba, która specjalizuje się w dziedzinie nauk komputerowych, ma wiedzę i umiejętności z zakresu tworzenia, przetwarzania i przekazu informacji oraz zna budowę i zasadę działania urządzeń komputerowych.

Absolwent kierunku technik informatyk potrafi:

 • sprawnie posługiwać się systemami operacyjnymi,
 • pracować w różnych strukturach sieci komputerowych,
 • projektować i wykonywać małe sieci komputerowe,
 • konfigurować urządzenia sieciowe,
 • posługiwać się językiem obsługi wybranych rodzajów baz danych, w tym językiem SQL,
 • korzystać z języków programowania, w szczególności C++ i Python,
 • obsługiwać oprogramowanie użytkowe,
 • konfigurować sprzęt i oprogramowanie,
 • obsługiwać urządzenia peryferyjne,
 • projektować strony internetowe oparte o HTML5 i CSS3,
 • tworzyć własne systemy zarządzania treścią przy pomocy JavaScript, jQuery i PHP.

Cechy i zainteresowania, które ułatwią naukę w zawodzie technik informatyk:

 • zainteresowania matematyczno-informatyczne oraz techniczne,
 • spostrzegawczość,
 • wyobraźnia przestrzenna,
 • analityczne myślenie,
 • koncentracja uwagi.

Po zdaniu państwowych egzaminów absolwent otrzymuje dyplom wraz z suplementem objaśniającym jego zdobyte umiejętności. Od tego momentu będzie mógł podjąć pracę w wyspecjalizowanych firmach informatycznych (administrator, konserwator sprzętu, serwisant), urzędach (administrator sieci i baz danych), a nawet w domu (grafik, projektant), we wszystkich gałęziach gospodarki narodowej, w których mają zastosowanie komputery. Będzie mógł także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie podstawowych usług informatycznych.

Decydując się na zawód TECHNIK TELEINFORMATYK, masz możliwość wyboru rozszerzenia kompetencji zawodowych:

 • TECHNIK TELEINFORMATYK z uprawnieniami SEP do 1kV,
 • TECHNIK TELEINFORMATYK rozszerzony o programowanie.

„PANUJESZ NAD SIECIĄ” to władza, jaką daje zawód teleinformatyka!

Ostatni rok uświadomił wszystkim, jak ważna jest możliwość korzystania z szybkiego, bezawaryjnego, nieograniczonego dostępu do Internetu. Potrzebujemy przechowywać i przesyłać wiadomości, zdjęcia, filmy z prędkością natychmiastową. Chcemy rozmawiać przez telefon czy komunikator, widzieć się w czasie rozmowy i nie borykać się ze słabą jakością połączeń.

Każde kolejne pokolenie korzysta w coraz szerszym zakresie z nowoczesnych technologii. Chcemy mieć możliwość:

 • sterowania domem z pracy,
 • monitorowania własnej posesji,
 • prowadzenia swojego biznesu,
 • parzenia kawy z sypialni,
 • zamawiania produktów przez inteligentną lodówkę,
 • analizy stanu zdrowia bez konieczności pojawienia się na wizycie u lekarza itd.

Takie możliwości daje SIEĆ i wszystko, co do niej podłączymy, a PANOWANIE NAD NIĄ umożliwia zawód TELEINFORMATYK i jest to niewątpliwie ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI.

Zadaniem TELEINFORMATYKA jest dbanie o to, aby użytkownik sieci nigdy nie zauważył problemów z komunikacją.

W swojej pracy zawodowej zajmuje się on m.in.:

 • konfigurowaniem systemów operacyjnych do pracy w sieci komputerowej,
 • konfigurowaniem urządzeń sieciowych pracujących w sieci telefonicznej i komputerowej, sieci lokalnej i rozległej, sieci przewodowej i bezprzewodowej,
 • konfigurowaniem central telefonicznych,
 • projektowaniem i wykonywaniem sieci opartych na technologii miedzianej, światłowodowej i bezprzewodowej.

Biorąc pod uwagę możliwe do wyboru rozszerzenia kompetencji zawodowych:

 • technik teleinformatyk z uprawnieniami SEP do 1kV to zawód dla osób, które wiążą swoją przyszłość z pracą w zakresie montażu sieci teleinformatycznych. Ponieważ podczas montowania sieci bardzo często konieczne jest doprowadzenie również sieci elektrycznej, proponujemy uczniom możliwość zdobycia uprawnień Stowarzyszenia Elektryków Polskich do pracy z sieciami elektrycznymi do 1kV.
 • technik teleinformatyk rozszerzony o programowanie to zawód dla osób, które chciałyby w przyszłości zająć się administrowaniem sieci i usprawnianiem jej działania. W tym zakresie proponujemy uczniom rozszerzenie materiału o programowanie związane z nauką języków programowania, algorytmiką, automatyzacją sieci, zarządzaniem systemami z linii poleceń oraz za pomocą plików wsadowych (automatyzacją pracy z systemami). Jeśli chcesz studiować – musisz programować.

Uczeń kończący naukę w technikum teleinformatycznym (bez względu na typ rozszerzenia kompetencji zawodowych) uzyskuje tytuł zawodowy technik teleinformatyk, jeśli zda 2 egzaminy zawodowe:

 • INF.07. Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych oraz administrowanie systemami operacyjnymi (w klasie 3),
 • INF.08. Eksploatacja i konfiguracja oraz administrowanie sieciami rozległymi (w klasie 5).

Wszystkie egzaminy są zdawane w naszej szkole.

TECHNIK REKLAMY to oferta edukacyjna skierowana do absolwentów szkół podstawowych, którzy pragną zdobyć interesujący zawód. Jest to obecnie zawód niezmiernie popularny na rynku pracy.

Wykonując swoje zadania zawodowe, technik reklamy korzysta z wiedzy ekonomicznej, plastycznej, psychologicznej i lingwistycznej. Zajmuje się zbieraniem informacji na temat zleceniodawcy i jego oczekiwań, opracowuje informacje niezbędne do realizacji zadań reklamowych, przygotowuje wnioski z programów badań rynkowych, pozyskuje klientów do współpracy z firmą, uczestniczy w rozmowach handlowych, prezentuje usługi reklamowe, przeprowadza analizy marketingowe.

Świadectwo ukończenia szkoły i świadectwo maturalne umożliwiają dalsze kształcenie w szkołach policealnych lub na wyższych uczelniach. Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik reklamy uprawnia także do podjęcia pracy w agencjach reklamowych, działach marketingu oraz reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, biurach ogłoszeń środków masowego przekazu, działach promocji, w agencjach scenariuszowych i studiach graficznych, studiach produkcyjnych oraz agencjach do spraw kontaktów z prasą i kształtowania opinii publicznej (public relations).

Zajęcia praktyczne odbywają się w agencjach reklamowych, poznańskich wydawnictwach i w szkolnej pracowni komputerowej.

Nauka w tym zawodzie odbywa się we współpracy z Klastrem Poligraficzno-Reklamowym w Lesznie.

 Cechy wskazane w zawodzie technik reklamy:

• komunikatywność,
• łatwość nawiązywania kontaktów,
• umiejętność prowadzenia negocjacji,
• stosowanie zasad prawa, etyki i kultury zawodowej,
• kreatywność,
• zmysł plastyczny,
• pełna sprawność fizyczna,
• dobry ogólny stan zdrowia.

Przeciwwskazania do zawodu technika reklamy:

• wady wzroku (daltonizm),
• nadpobudliwość.

Absolwent technikum reklamy posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

• podstaw reklamy, marketingu oraz public relations,
• poligrafii i zastosowania technik poligraficznych w reklamie,
• stosowania programów komputerowych niezbędnych we współczesnej reklamie.

Nie ma nas bez fachowca – elektronika,

bo nie żyjemy bez elektryczności. 

Wszędzie, gdzie mamy do czynienia z elektrycznością, 

potrzebny jest i będzie fachowiec – ELEKTRONIK.

 

TECHNIK ELEKTRONIK – charakterystyka zawodu

Elektronika jest gałęzią nauki, która powstała stosunkowo niedawno, jednak w istotny sposób wpłynęła na jakość życia ludzkości. To bardzo rozległa gałąź wiedzy, w skład której wchodzą m.in.: elektryka, elektronika i informatyka. Wraz ze zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie i restrukturyzacją polskiej gospodarki, pojawiają się nowe zawody, a zanikają inne, bo stają się mało użyteczne. Są również zawody, które zawsze będą popularne. Do nich bez wątpienia należy technik elektronik.

Współczesna elektronika wykorzystuje w życiu codziennym podstawową wiedzę z zakresu elektryki i elektroniki w połączeniu z nowoczesną techniką komputerową. Wystarczy wspomnieć o podstawowym sprzęcie gospodarstwa domowego: sprzęcie RTV, audio i video, AGD i urządzeniach teleinformatycznych.

Trudno wyobrazić sobie bez nich życie. Elektronika to również instalacje i urządzenia systemów telewizji satelitarnej, kablowej i dozorowej, instalacje i urządzenia systemu kontroli dostępu i zabezpieczeń przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych, instalacje i urządzenia sieci komputerowych, instalacje sieci automatyki przemysłowej oraz układy elektroniczne w pojazdach samochodowych.

 

WARTO WIĘC WYBRAĆ ZAWÓD TECHNIK ELEKTRONIK!

Technik elektronik to osoba:

 • przygotowana do rozwiązywania złożonych problemów w szeroko pojętej elektronice z zastosowaniem nowoczesnej techniki komputerowej,
 • posiadająca podstawową wiedzę z zakresu budowy, instalacji i eksploatacji urządzeń elektronicznych, informatyki technicznej i telekomunikacji,
 • gotowa podwyższać swoje kwalifikacje w szkołach wyższych na kierunkach: elektronika, automatyka, robotyka, telekomunikacja lub zbliżonych,
 • przygotowana do pracy w ciągle zmieniającej się rzeczywistości zawodowej i gotowa szybko aktualizować wiedzę w dynamicznej dziedzinie, jaką jest elektronika.

Predyspozycje zawodowe:

 • zainteresowania techniczne,
 • gotowość do samokształcenia,
 • umiejętność współpracy z ludźmi,
 • wyobraźnia przestrzenna, konstrukcyjna i techniczna,
 • podzielność uwagi,
 • wysoki poziom spostrzegawczości,
 • zamiłowanie do dokładnej pracy, ładu i porządku,
 • dobry stan zdrowia potwierdzony badaniem lekarskim.

Zawód elektronika zawsze będzie cieszył się dużą popularnością. Trudno bowiem sobie wyobrazić, że nagle zostanie odkryta inna forma energii, która zastąpi energię elektryczną. Wybierając ten zawód, zapewniasz sobie pracę, ale musisz mieć świadomość systematycznego śledzenia postępu technologicznego. Możliwości zatrudnienia w zawodzie elektronika są bardzo duże, począwszy od przemysłu, poprzez usługi, skończywszy na handlu. Spróbujmy sobie wyobrazić zakład produkcyjny wytwarzający urządzenia elektroniczne, w którym nie ma elektroników i elektryków… Jest to niemożliwe. Elektronik z powodzeniem może pracować przy produkcji w szerokim zakresie stanowisk, począwszy od kierowniczego, a skończywszy na robotniczym. Wszędzie, gdzie są wykorzystywane urządzenia elektroniczne, jest potrzebna ich obsługa i konserwacja. Druga możliwość zatrudnienia to szeroko pojęte usługi. Warto wspomnieć o autoryzowanych serwisach naprawiających sprzęt gospodarstwa domowego, firmach instalatorskich, remontowych i innych.

TECHNIK PROGRAMISTA

Zawody związane z nowoczesnymi technologiami od lat są uznawane za najbardziej pożądane, a zapotrzebowanie na pracowników z tej branży rośnie. Praca programisty może być ciekawym doświadczeniem i pasją, którą można rozwijać w różnych dziedzinach, m.in: w programowaniu aplikacji i gier (webowych, desktopowych czy mobilnych), robotów, maszyn.

Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom kontynuację nauki na uczelniach politechnicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.

 

Absolwent kierunku technik programista potrafi:

 • tworzyć i administrować strony internetowe,
 • tworzyć, administrować, używać relacyjne bazy danych,
 • programować aplikacje internetowe,
 • tworzyć i zarządzać systemami zarządzania treścią (CMS),
 • projektować, programować i testować zaawansowane aplikacje webowe, desktopowe i mobilne,
 • stosować zabezpieczenia systemów komputerowych i oprogramowania,
 • tworzyć w takich językach jak: HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, C++, C#, Python, Java.

 

Cechy i zainteresowania, które ułatwią naukę w zawodzie technik programista:

 • zainteresowania matematyczno-informatyczne oraz techniczne,
 • analityczne myślenie,
 • ciekawość,
 • umiejętność rozwiązywania problemów.