Turniej „Kolej na wiedzę”

to konkurs z zakresu nauk przyrodniczych organizowany od 2013 roku przez nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki. W konkursie biorą udział uczniowie wszystkich oddziałów klas I-III technikum.

Cele konkursu:

 • rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania naukami przyrodniczymi i podniesienie poziomu wiedzy w tej dziedzinie,
 • zwrócenie uwagi na zastosowania omawianych w szkole treści w życiu codziennym,
 • pobudzanie do zdrowej rywalizacji.

Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji wstępnych i finału. Eliminacje wstępne mają charakter testu, do którego
przystępują wszyscy uczniowie klas I-III.  Finał konkursu jest przeprowadzany na wzór teleturnieju „Jeden z dziesięciu”
i odbywa się przed publicznością składającą się z uczniów klas, których przedstawiciele biorą udział w rozgrywkach
finałowych. Szczegółowe informacje o przebiegu turnieju zawarte są  w regulaminie konkursu.

Począwszy od III edycji turnieju „Kolej na wiedzę” laureat I miejsca otrzymuje tytuł Mistrza Turnieju i nagrodę
przechodnią – statuetkę konkursową.

Ponadto ogłaszany jest konkurs na projekt graficzny plakatu firmującego turniej, a zarazem promującego odkrycia w
dziedzinach nauk przyrodniczych, uhonorowane w danym roku kalendarzowym Nagrodą Nobla. W związku z tym finał turnieju
odbywa się w grudniu.

Konkurs ortograficzny

przeprowadzany jest od 2007 roku. Biorą w nim udział przedstawiciele wszystkich klas, pisząc dyktando. Uczestnik, który zrobi najmniej błędów, otrzymuje tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii.

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie na poprawność ortograficzną i estetykę zapisu,
 • podnoszenie kultury języka polskiego,
 • uświadamianie, że kultura języka związana jest z kulturą osobistą,
 • podnoszenie kompetencji językowych poprzez utrwalanie i pogłębianie znajomości zasad pisowni,
 • propagowanie zdrowej rywalizacji.

Dotychczasowi zdobywcy tytułu Szkolny Mistrz Ortografii:

 • 2019 – Arkadiusz Biały
 • 2018 – Dominik Jankowski
 • 2017 – Mikołaj Plackowski
 • 2016 – Dominik Jankowski
 • 2015 – Dominik Jankowski
 • 2014 – Sandra Marszał
 • 2013 – Miłosz Koralewski
 • 2012 – Jędrzej Matecki
 • 2011 – Marcin Oleś
 • 2010 – Marek Strzelec
 • 2009 – Dawid Chwastyniak
 • 2008 – Dawid Chwastyniak
 • 2007 – Marta Stankowiak