Nawigacja konkursów

„Kolej na wiedzę”
Konkurs ortograficzny

Turniej „Kolej na wiedzę”

to konkurs z zakresu nauk przyrodniczych organizowany od 2013 roku przez nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki. W konkursie biorą udział uczniowie wszystkich oddziałów klas I-III technikum.

Cele konkursu:

 • rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania naukami przyrodniczymi i podniesienie poziomu wiedzy w tej dziedzinie,
 • zwrócenie uwagi na zastosowania omawianych w szkole treści w życiu codziennym,
 • pobudzanie do zdrowej rywalizacji.

Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji wstępnych i finału. Eliminacje wstępne mają charakter testu, do którego
przystępują wszyscy uczniowie klas I-III.  Finał konkursu jest przeprowadzany na wzór teleturnieju „Jeden z dziesięciu”
i odbywa się przed publicznością składającą się z uczniów klas, których przedstawiciele biorą udział w rozgrywkach
finałowych. Szczegółowe informacje o przebiegu turnieju zawarte są  w regulaminie konkursu.

Począwszy od III edycji turnieju „Kolej na wiedzę” laureat I miejsca otrzymuje tytuł Mistrza Turnieju i nagrodę
przechodnią – statuetkę konkursową.

Ponadto ogłaszany jest konkurs na projekt graficzny plakatu firmującego turniej, a zarazem promującego odkrycia w
dziedzinach nauk przyrodniczych, uhonorowane w danym roku kalendarzowym Nagrodą Nobla. W związku z tym finał turnieju
odbywa się w grudniu.

Edycje konkursu

10 grudnia 2018 r. odbył się finał VII edycji Szkolnego Turnieju „ KOLEJ NA WIEDZĘ” na wzór teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. Tytuł mistrzowski po raz drugi wywalczył Konrad Plitt (II TI1), drugie miejsce zajął Mikołaj Tutucki (II TI 1), a trzecie Kajetan Grabara (I TI1).
Konkurs składał się z eliminacji, w których brali udział wszyscy uczniowie klas pierwszych, drugich i trzecich. Do finału zakwalifikowało się czterech uczniów z klas pierwszych oraz po trzech z klas drugich i trzecich.
Do finału, oprócz nagrodzonych, zakwalifikowały się także następujące osoby: Bartosz Borowczak (I TET), Kacper Glapiak (I TI3), Dawid Kostka (I TI2), Kamil Wolański (II TI2), Tomasz Robaszewski (III TI1), Radosław Jurdeczka (III TI1), Dawid Wachowiak (III TI1).
Nagrodę za najlepszy doping otrzymała klasa I TI1.
Celem tej części rywalizacji jest rozwijanie zainteresowania młodzieży naukami przyrodniczymi oraz zwrócenie uwagi na zastosowania poznawanych treści w życiu codziennym.
Zmaganiom towarzyszył konkurs na plakat firmujący turniej oraz promujący odkrycia w dziedzinach nauk przyrodniczych, uhonorowane w danym roku Nagrodą Nobla.
Autorzy zwycięskich plakatów to:
Krystyna Wojciechowska (II TOR) w kategorii plastycznej oraz Mateusz Gruszkiewicz (II TI2) w kategorii komputerowej. Została także wyróżniona praca plastyczna wykonana przez Zuzannę Hyżyk (I TOR1).
Gratulujemy wszystkim finalistom i cieszymy się, że konkurs spotkał się z dużym zainteresowaniem szkolnej społeczności.

8 grudnia 2017 r. odbył się finał VI edycji turnieju „Kolej na wiedzę” na wzór teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

Tytuł Mistrza Turnieju wywalczył

Konrad Plitt (I TI 1)

II miejsce Martin Micek z klasy I TI 1

III miejsce Konrad Płóciennik z klasy II TET

Pozostali finaliści to:

Mikołaj Tutucki (I TI 1), Tomasz Robaszewski oraz Karol Maj (II TI 1), Konrad Wielebski (III TET), Szymon Ratajczak (III TI 2) i Daniel Ludwiczak (III TI 1).

Turniejowi towarzyszył konkurs na projekt graficzny plakatu firmującego turniej, a zarazem promującego odkrycia w dziedzinach nauk przyrodniczych, uhonorowane w danym roku Nagrodą Nobla.

Autorki dwóch  zwycięskich plakatów to: Zuzanna Paradowska (IV TI 1) i Krystyna Wojciechowska (I TOR)

Przyznano także wyróżnienia I stopnia: Patrycji Pierschalskiej i  Natalii Plackowskiej (I TOR) oraz wyróżnienia II stopnia: Wiktorii Szczepaniak, Jarosławowi Kurtowi (I TOR) i Dawidowi Ambrożowi (IV TI 1).

Nagrodę za doping zawodników otrzymała klasa I TOR.

9 grudnia 2016 r. odbył się finał V edycji turnieju „Kolej na wiedzę” na wzór teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

Tytuł Mistrza Turnieju wywalczył Daniel Matuszewski  z klasy III TET.

II miejsce Mateusz Śląski z klasy I TET

III miejsce Remigiusz Mikołajewicz z klasy I TI2

Pozostali finaliści to:

Patryk Łuczak I TI2 , Daniel Przybyła II TET, Kacper Malcer II TET, Adrian Sworowski II TI2 , Patryk Jakubiak III TI1.

Turniejowi towarzyszył konkurs na projekt graficzny plakatu firmującego turniej, a zarazem promującego odkrycia w dziedzinach nauk przyrodniczych, uhonorowane w danym roku Nagrodą Nobla.

Autorem  zwycięskiego plakatu został Wojciech Mizgalski z klasy II TI1.

Wyróżniono też prace wykonane przez: Zuzannę Paradowską III TI1, Mikołaja  Plackowskiego II TI1 oraz  Mateusza  Małyszka  II TI2.

Nagrodę za doping zawodników otrzymała klasa I TET.

10 grudnia 2015 r. odbył się finał IV edycji turnieju „Kolej na wiedzę” na wzór teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

Tytuł MISTRZA TURNIEJU po raz drugi wywalczył Jakub Mroziński z klasy III TELI.

II miejsce  Tomasz Donaj z klasy III TELI

III miejsce  Jakub Fliger z klasy II TET

Do finału obecnej edycji  zakwalifikowały się następujące osoby:

Dominik Ambroży I TET, Kacper Nowak I TI2, Piotr Wojciechowski I TOR,

Dominik Jankowski II TET, Adrian Pieśniak II TI1, Jakub Fliger II TET,

Jakub Mroziński III TELI, Paweł Lewandowski III TELI, Tomasz Donaj III TELI

Konkursowi towarzyszył konkurs na projekt graficzny plakatu firmującego turniej, a zarazem promującego odkrycia w dziedzinach nauk przyrodniczych, uhonorowane w danym roku Nagrodą Nobla.

Autorką zwycięskiego plakatu została Zuzanna Paradowska z klasy II TI1.

Zostały także wyróżnione prace wykonane przez: Dawida Ambroża II TI1, Mateusza Kuźniaka II TI1, Krzysztofa  Kurzawskiego II TI1 oraz Mateusza Tomaszewskiego II TI2.

Nagrodę za doping zawodników otrzymała klasa I TOR.

10 grudnia 2014 r. odbył się finał III edycji turnieju „Kolej na wiedzę” na wzór teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

Tytuł MISTRZA TURNIEJU wywalczył Jakub Mroziński z klasy II TELI.

II miejsce  Maciej Jurga z klasy III TI

III miejsce  Sebastian Grunt z klasy III TELI

Do finału  zakwalifikowały się następujące osoby:

Patryk Neter I TI2, Mateusz Kuźniak I TI1, Krzysztof Kurzawski I TI1,

Jakub Mroziński II TELI, Patryk Roszak II TELI, Mikołaj Bujakiewicz II TTI,

Maciej Jurga III TI, Patryk Kasprzak III TELI, Sebastian Grunt III TELI.

Konkursowi towarzyszył konkurs na projekt graficzny plakatu firmującego turniej, a zarazem promującego odkrycia w dziedzinach nauk przyrodniczych, uhonorowane w danym roku Nagrodą Nobla.

Autorem zwycięskiego plakatu został Krzysztof Kurzawski z klasy I TI1.

Nagrodę za doping zawodników otrzymała klasa III TI.

27 marca 2014 r. odbył się finał II edycji turnieju „Kolej na wiedzę” na wzór teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

W kategorii klas I zwycięzcami zostali:

I miejsce  Sebastian Martynowski – I TOR

II miejsce  Jakub Mroziński – I TELI            

III miejsce  Sandra Marszał – I TOR             

W kategorii klas II zwycięzcami zostali:

I miejsce   Maciej Jurga – II TI                          

II miejsce  Daria Matuszewska – II TOR      

III miejsce  Damian Sackiewicz – II TOR        

W kategorii klas III zwycięzcami zostali:

I miejsce  Łukasz Ratajczak – III TI2 

II miejsce  Aleksander Wybieralski – III TI2 

III miejsce  Marek Wciórka – III TI1        

Nagrodę za doping zawodników otrzymała klasa I TOR.

27 marca 2013 r. odbył się finał I edycji turnieju „Kolej na wiedzę” na wzór teleturnieju „Jeden z dziesięciu”.

W kategorii klas I zwycięzcami zostali:

I miejsce  Maciej Jurga – I TI                            

II miejsce  Patryk Kasprzak – I TELI                   

III miejsce  Żaneta Mentel – I TOR                    

W kategorii klas II zwycięzcami zostali:

I miejsce  Damian Sikora – II TI2                        

II miejsce  Natalia Skopińska – II TOR              

III miejsce  Piotr Bańkowiak – II TI2                   

W kategorii klas III zwycięzcami zostali:

I miejsce  Jacek Rolla – III TELMI                          

II miejsce  Krystian Gordziejewski – III TELMI

III miejsce  Marcin Maćkowiak – III TI               

Galeria zwycięskich plakatów

Konkurs ortograficzny

przeprowadzany jest od 2007 roku. Biorą w nim udział przedstawiciele wszystkich klas, pisząc dyktando. Uczestnik, który zrobi najmniej błędów, otrzymuje tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii.

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie na poprawność ortograficzną i estetykę zapisu,
 • podnoszenie kultury języka polskiego,
 • uświadamianie, że kultura języka związana jest z kulturą osobistą,
 • podnoszenie kompetencji językowych poprzez utrwalanie i pogłębianie znajomości zasad pisowni,
 • propagowanie zdrowej rywalizacji.

Dotychczasowi zdobywcy tytułu Szkolny Mistrz Ortografii:

 • 2020 – Kacper Skrzypek
 • 2019 – Arkadiusz Biały
 • 2018 – Dominik Jankowski
 • 2017 – Mikołaj Plackowski
 • 2016 – Dominik Jankowski
 • 2015 – Dominik Jankowski
 • 2014 – Sandra Marszał
 • 2013 – Miłosz Koralewski
 • 2012 – Jędrzej Matecki
 • 2011 – Marcin Oleś
 • 2010 – Marek Strzelec
 • 2009 – Dawid Chwastyniak
 • 2008 – Dawid Chwastyniak
 • 2007 – Marta Stankowiak