Turniej „Kolej na wiedzę”

to konkurs z zakresu nauk przyrodniczych organizowany od 2013 roku przez nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii i matematyki. W konkursie biorą udział uczniowie wszystkich oddziałów klas I-III technikum.

Cele konkursu:

 • rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania naukami przyrodniczymi i podniesienie poziomu wiedzy w tej dziedzinie,
 • zwrócenie uwagi na zastosowania omawianych w szkole treści w życiu codziennym,
 • pobudzanie do zdrowej rywalizacji.

Konkurs składa się z dwóch etapów: eliminacji wstępnych i finału. Eliminacje wstępne mają charakter testu, do którego
przystępują wszyscy uczniowie klas I-III.  Finał konkursu jest przeprowadzany na wzór teleturnieju „Jeden z dziesięciu”
i odbywa się przed publicznością składającą się z uczniów klas, których przedstawiciele biorą udział w rozgrywkach
finałowych. Szczegółowe informacje o przebiegu turnieju zawarte są  w regulaminie konkursu.

Począwszy od III edycji turnieju „Kolej na wiedzę” laureat I miejsca otrzymuje tytuł Mistrza Turnieju i nagrodę
przechodnią – statuetkę konkursową.

Ponadto ogłaszany jest konkurs na projekt graficzny plakatu firmującego turniej, a zarazem promującego odkrycia w
dziedzinach nauk przyrodniczych, uhonorowane w danym roku kalendarzowym Nagrodą Nobla. W związku z tym finał turnieju
odbywa się w grudniu.

Edycje konkursu

Rok EDYCJA Mistrz turnieju Laureaci Pozostali finaliści

Zwycięskie plakaty promujące turniej oraz odkrycia w dziedzinach nauk przyrodniczych uhonorowane w danym roku Nagrodą Nobla

Nagroda za doping

2021

IX edycja

Dawid Kowal III TIP II m.

Jan Sadowski I TI1

III m.

Bartłomiej Skorczyk III TIP

Kamil Ratajczak I TI1

Igor Jurga I TI1

Jakub Poloszyk II TI2

Borys Moder II TI2

Filip Wachowski II TI1

Cezary Drewniak III TI2

Adam Zdonek III TI2

Martyna Banaszak II TR

Paulina Jurgawka III TRP

Klasa I TI1, klasa II TI1 i klasa III TIP

2019

VIII edycja

Kamil Wolański III TI2 II m.

Kacper Glapiak II TI3

III m.

Karol Gorynia III TI2

Wiktor Łakomy I TIP

Marcin Flak I TIP

Jakub Pawlak I TI1

Kacper Janasik I TET

Kajetan Grabara II TI1

Rafał Stróżyński II TI2

Krystyna Wojciechowska III TOR

Jarosław Kurt III TOR

Nie przyznano

2018

VII edycja

Konrad Plitt II TI1 II m.

Mikołaj Tutucki II TI1

III m.

Kajetan Grabara I TI1

Bartosz Borowczak  I TET

Kacper Glapiak I TI3

Dawid Kostka ITI2

Kamil Wolański II TI2

Radosław Jurdeczka III TI1

Dawid Wachowiak III TI1

Tomasz Robaszewski III TI1

Krystyna Wojciechowska II TOR

Mateusz Gruszkiewicz II TI2

Klasa I TI1

2017

VI edycja

Konrad Plitt I TI1 II m.

Martin Micek I TI1

III m.

Konrad Płóciennik II TET

Mikołaj Tutucki I TI1

Tomasz Robaszewski IITI1

Karol Maj II TI1

Konrad Wielebski III TET

Szymon Ratajczak III TI2

Daniel Ludwiczak III TI1

Krystyna Wojciechowska I TOR

Zuzanna Paradowska IV TI1

Klasa I TOR

2016

V edycja

Daniel Matuszewski III TET II m.

Mateusz Śląski I TET

III m.

Remigiusz Mikołajewicz I TI2

Patryk Łuczak I TI2

Daniel Przybyła II TET

Kacper Malcer II TET

Adrian Sworowski II TI2

Patryk Jakubiak III TI1

Wojciech Mizgalski II TI1 Klasa I TET

2015

IV edycja

Jakub Mroziński III TELI II m.

Tomasz Donaj III TELI

III m.

Jakub Fliger II TET

Dominik Ambroży I TET

Kacper Nowak I TI2

Piotr Wojciechowski I TOR

Dominik Jankowski II TET

Adrian Pieśniak II TI1

Paweł Lewandowski III TELI

Zuzanna Paradowska II TI1 Klasa I TOR

2014

III edycja

Jakub Mroziński II TELI II m.

Maciej Jurga III TI

III m.

Sebastian Grunt III TELI

Patryk Neter I TI2

Mateusz Kuźniak I TI1

Krzysztof Kurzawski I TI1

Patryk Roszak II TELI

Mikołaj Bujakiewicz II TTI

Patryk Kasprzak III TELI

Krzysztof Kurzawski I TI1 Klasa III TI
2013

II edycja

W kategorii klas I:

I m. Sebastian Martynowski I TOR

II m. Jakub Mroziński I TELI

III m. Sandra Marszał I TOR

W kategorii klas II:

I m. Maciej Jurga II TI

II m. Daria Matuszewska II TOR

III m. Damian Sackiewicz II TOR

W kategorii klas III:

I m. Łukasz Ratajczak III TI2

II m. Aleksander Wybieralski III TI2

III m. Marek Wciórka III TI1

klasa I TOR
2012

I edycja

W kategorii klas I:

I m. Maciej Jurga I TI

II m. Patryk Kasprzak I TELI

III m. Żaneta Mentel I TOR

W kategorii klas II:

I m. Damian Sikora II TI2

II m. Natalia Skopińska II TOR

III m. Piotr Bańkowiak II TI2

W kategorii klas III:

I m. Jacek Rolla III TELMI

II m. Krystian Gordziejewski III TELMI

III m. Marcin Maćkowiak  III TI              

Galeria zwycięskich plakatów

Konkurs ortograficzny

przeprowadzany jest od 2007 roku. Biorą w nim udział przedstawiciele wszystkich klas, pisząc dyktando. Uczestnik, który zrobi najmniej błędów, otrzymuje tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii.

Cele konkursu:

 • uwrażliwienie na poprawność ortograficzną i estetykę zapisu,
 • podnoszenie kultury języka polskiego,
 • uświadamianie, że kultura języka związana jest z kulturą osobistą,
 • podnoszenie kompetencji językowych poprzez utrwalanie i pogłębianie znajomości zasad pisowni,
 • propagowanie zdrowej rywalizacji.

Dotychczasowi zdobywcy tytułu Szkolny Mistrz Ortografii:

 • 2023 – Izel Przewoźna
 • 2022 – Kacper Skrzypek
 • 2021 – Kacper Skrzypek
 • 2020 – Kacper Skrzypek
 • 2019 – Arkadiusz Biały
 • 2018 – Dominik Jankowski
 • 2017 – Mikołaj Plackowski
 • 2016 – Dominik Jankowski
 • 2015 – Dominik Jankowski
 • 2014 – Sandra Marszał
 • 2013 – Miłosz Koralewski
 • 2012 – Jędrzej Matecki
 • 2011 – Marcin Oleś
 • 2010 – Marek Strzelec
 • 2009 – Dawid Chwastyniak
 • 2008 – Dawid Chwastyniak
 • 2007 – Marta Stankowiak