Od września 2012r. szkoła wprowadza kształcenie modułowe we współpracy z 35 szkołami technicznymi w ramach projektu UE pn. „Czas zawodowców. Wielkopolskie kształcenie modułowe”.  Stawiamy na uczenie się poprzez działanie.  Zawodowe kształcenie teoretyczne zostało zintegrowane z kształceniem praktycznym zgodnie z zasadą: tyle teorii, ile jest niezbędne do wykonania zadań praktycznych. Zajęcia odbywają się z  podziałem klasy na grupy ćwiczeniowe i realizowane są w pracowniach zawodowych.

Modułowe programy nauczania są elastyczne a stopniowe zdobywanie kolejnych umiejętności zapewnia większą efektywność procesu kształcenia. Ocena wiedzy i umiejętności jej praktycznego zastosowania  wzajemnie się przenikają, dając uczniowi pełniejszą informację na temat jego przygotowania do zawodu i do sprostania wymaganiom egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Kształcenie modułowe jest powszechną praktyką stosowaną w większości krajów Unii Europejskiej.