SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

ROK SZKOLNY 2018/2019

Zarząd Samorządu Uczniowskiego

Klasa Przewodniczący Zastępca Skarbnik
I TI1 Bartosz Skałecki Patryk Bednarczyk Kacper Przydrożny
I TI2 Miłosz Bordecki Justyna Czyż Maksymilian Kopydłowski
I TI3 Mikołaj Skrzypczak Nikodem Jabłoński Kacper Glapiak
I TET Mateusz Kajoch Adam Sznigir Kacper Urbaniak
I TOR 1 Sandra Sadowska Monika Janusz Wiktoria Machowiak
I TOR 2 Aleksandra Rosińska Tymoteusz Adamczak Agnieszka Frąckowiak
II TI1 Mieszko Grempka Karol Dworacki Adam Walkowiak
II TI2 Mateusz Miś Jacek Skowronek Konrad Alchimowicz
II TTI Marcin Nowak Stanisław Maćkowski Jakub Wajda
II TOR Natalia Plackowska Oskar Andrzejewski Wiktoria Szczepaniak
III TI1 Daniel Biernat Jakub Zarzycki Mateusz Biały
III TI2 Aleksander Karp Jakub Matecki Adam Chwaliszewski
III TET Bartosz Koralewski Konrad Płóciennik Mikołaj Bresiński
III TOR Michał Kaźmierczak Nicol Kiełczewska Sylwia Kaźmierczak
IV TI1 Michał Józefowski Mikołaj Baliński Natalia Spiler
IV TI2 Kacper Kurzawa Adrian Sworowski Krzysztof Biały
IV TET Dawid Osowski Konrad Wielebski Dominik Ambroży
IV TOR Marta Kaczmarek Michał Chwaliszewski Anna Kochan