Od 12 grudnia 2010 r. nasza szkoła posiada certyfikowane  Edukacyjne Laboratorium ECDL  o numerze: PL-LAB0955
Aktualna akredytacja ważna jest do 1 maja 2019 r.

Od 1 września 2016r. wszyscy uczniowie ZSET należą do projektu KLASA z ECDL.

Uczniowie klas pierwszych realizują program przedmiotu informatyka uwzględniający treści i umiejętności sylabusa 5.0 ECDL. Przygotowują się do zdobycia Certyfikatu ECDL BASE.

Wszyscy korzystają ze zniżek przy opłacaniu egzaminu.

Aktywne uprawnienia egzaminatora Ewa Spławska- Łakoma PL-E3816:

 • ECDL Podstawowy     |B1|B2|B3|B4|S1|S2|S3|
 • ECDL e-Citizen            |eC|
 • ECDL IT Security        |S3|
 • EPP e-Nauczyciel       |eN1|eN2|

 

Aktywne uprawnienia egzaminatora Szymona Michalewicza PL-E4980:

 • ECDL Podstawowy     |B1|B2|B3|B4|S1|S2|S3|
 • ECDL IT Security        |S3|

Moduły

 • B1 – Podstawy pracy z komputerem
 • B2 – Podstawy pracy w sieci 
 • B3 –  Przetwarzanie tekstów 
 • B4 – Arkusze kalkulacyjne
 • S1 – Użytkowanie baz danych 
 • S2 – Grafika menedżerska i prezentacyjna 
 • S3 – IT Security 

TYPY CERTYFIKATÓW

e-Nauczyciel 

jest prowadzony przez Polskie Towarzystwo Informatyczne w celu podniesienia poziomu przygotowania nauczycieli do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej w pracy edukacyjnej i wychowawczej w szkole, jako instytucji społeczeństwa informacyjnego.

Dowiedz się więcej!

Zajęcia kółka odbywają się w poniedziałek od 15:50 do 16:35 oraz w środę od 8:00 do 8:45 w sali 04 . Inny termin może być po uzgodnieniu nauczycielem.

Egzaminy odbywają się w ustalonym wcześniej terminie. Informacja o egzaminie pojawia się na tablicy zastępstw oraz na drzwiach sali 21.

Skontaktuj się mailowo:

splakoma@wp.pl

Egzaminy przeprowadza Ewa Spławska-Łakoma PL-E3816

Najlepszy Egzaminator ECDL

Światowe Dni Społeczeństwa Informacyjnego

26 maja 2017r.