Ponad 50 lat Kolejówki to

0
absolwentów szkoły zawodowej
0
absolwentów technikum dla młodzieży
0
absolwentów liceum profilowanego
0
absolwentów szkół dla dorosłych
0
zatrudnionych nauczycieli

Historia szkoły

W okresie międzywojennym oraz w latach 1945-1962 kształcenie praktyczne kadr dla potrzeb PKP odbywało się w warsztatach kolejowych, a wiedzę teoretyczną młodociani pracownicy zdobywali w leszczyńskich szkołach zawodowych. Inicjatorem utworzenia szkoły przyzakładowej była Naukowa Organizacja Techniczna, działająca przy Oddziale Trakcji oraz pan inż. Wacław Twerjanowicz. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, 1.09.1962 r. Ministerstwo Komunikacji utworzyło Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących PKP Oddziału Trakcji w Lesznie. Zajęcia lekcyjne odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie, a dyrektorem został mgr Kazimierz Paszek.

Kształcenie odbywało się w zawodach: ślusarz i elektromonter taboru kolejowego.
W kolejnych latach uruchamiano nowe kierunki kształcenia, m.in.:
•    operator ruchowo-przewozowy kolei,
•    murarz instalator,
•    technik transportu,
•    technik elektryk,
•    technik budownictwa,
•    elektromechanik sterowania ruchem kolejowym,
•    monter urządzeń telekomunikacyjnych.

Ważniejsze wydarzenia z historii szkoły

1962 – utworzenie ZSZ dla Pracujących PKP Oddziału Trakcji w Lesznie

1 stycznia, 1962

1962-1970 – kształcenie w zawodach: ślusarz i elektromonter taboru kolejowego

1 lutego, 1962

1970 – wprowadzenie nowych kierunków kształcenia: operator ruchowo-przewozowy kolei i murarz instalator

30 listopada, 2023

1973 – oddanie nowych warsztatów szkolnych

1 stycznia, 1973

1977 – oddanie do użytku budynku szkolnego

1 stycznia, 1977

1983 – pierwszy egzamin dojrzałości

1 stycznia, 1983

1993 – podporządkowanie szkoły Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej

1 stycznia, 1993

1999 – podporządkowanie szkoły Urzędowi Miasta Leszna

1 stycznia, 1999

1.09.2002 – przyjęcie nazwy Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie

1 września, 2002

02/06/2012 – jubileusz 50-lecia oraz ogólnoszkolny zjazd absolwentów

2 czerwca, 2012

Dyrektorzy ZSZ PKP i ZSET w Lesznie

•    1962 – 1965 – mgr Kazimierz Paszek
•    1965 – 1977 – Michał Stachowiak
•    1977 – 1982 – mgr Stefan Jaskulski
•    1982 – 2009 – mgr Kazimierz Maćkowiak (pełnił funkcję 27 lat!)
•    2009 – 2010 – mgr Mirosław Matuszewski
•    2010 – 2018 – mgr Janina Piotrowiak
•    od 2018 – mgr inż. Robert Syc

ZSET aktualnie

Szkoła posiada wykwalifikowaną i ustabilizowaną kadrę pedagogiczną. Uczniowie osiągają znaczące wyniki w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich. W 2012 r. placówka została sklasyfikowana na 241 miejscu w ogólnopolskim rankingu szkół „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”.
W ciągu pół wieku istnienia zróżnicowała w istotnym stopniu kierunki kształcenia, dostosowując się do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Tradycja nawiązująca do kształcenia kolejarzy jest wciąż żywa. Bazując na kolejarskich korzeniach placówki, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie podpisał porozumienia ze spółkami działającymi na kolei: PKP CARGO S.A. Wielkopolski Oddział oraz Przewozy Regionalne sp. z o.o. Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Poznaniu. Celem tej współpracy  jest pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanej młodej kadry, dzięki czemu zmniejszy się luka pokoleniowa wśród maszynistów, a także w innych zawodach związanych z obsługą taboru kolejowego. Patronatem objęci zostali szczególnie uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektronik, ale zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe przewiduje się organizować w miarę potrzeb dla wszystkich uczniów szkoły.