Uczniom, Rodzicom, Pracownikom i Przyjaciołom życzymy 

by dni świąteczne były czasem radosnym, spokojnym i pogodnym, wolnym od obowiązków, trosk i pośpiechu,

by rok 2017 dostarczył samych szczęśliwych chwil,

a przyszłym maturzystom przyniósł upragniony sukces na maturze i w egzaminach zawodowych