28 kwietnia 2017 roku z toru czwartego przy ulicy Kilińskiego odjechał pociąg pospieszny do dni nieznanych z najmłodszymi absolwentami naszej szkoły. Wsiadły do niego osoby, które tego dnia ukończyły szkołę, kształcąc w zawodach: technik informatyk, technik organizacji reklamy, technik teleinformatyk i technik elektronik.

Podczas uroczystości odbywającej się w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie przy ulicy Bolesława Chrobrego 78 absolwentów odebrało z rąk wychowawców oraz Pani Dyrektor Janiny Piotrowiak świadectwa ukończenia szkoły. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: Tomasz Donaj, Łukasz Lipka i Adrian Dębski. Szkolne dokumenty odnotowały pierwszych 18 absolwentów kierunku technik teleinformatyk. Później były nagrody, podziękowania, kwiaty i chwile wzruszenia…

Mottem na przyszłość stały się słowa piosenki z repertuaru Marka Grechuty „ważne są tylko te dni, których jeszcze nie znamy”. Piosenkę wykonał szkolny zespół muzyczny z udziałem klasy II TOR.

Absolwentom życzymy szczęścia na maturze i egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz na wszystkie dorosłe dni.