14 października 2016 roku w gościnnych murach leszczyńskiego MOK-u odbyło się tradycyjne pasowanie na ucznia ZSET uczniów klas pierwszych.

 

Do szkolnego grona włączono uroczyście 100 uczniów, którzy w tym roku rozpoczęli naukę w naszej szkole. Pasowania dokonała dyrektor szkoły, Pani Janina Piotrowiak, która także odebrała od uczniów ślubowanie. Uroczystość ta nawiązuje do pasowania na młodego kolejarza z czasów szkoły kolejowej. Fakt, że odbywa się w Dzień Edukacji Narodowej podnosi dodatkowo jej rangę. Świadkami wydarzenia byli zaproszeni goście, rodzice, grono pedagogiczne oraz delegacje uczniów klas starszych.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej padło też wiele ciepłych słów i podziękowań pod adresem nauczycieli i pracowników szkoły.