1 czerwca 2017 roku po raz trzeci został przeprowadzony w naszej szkole Dzień Przedsiębiorcy. W projekcie wzięło udział 125 uczniów z 5 klas. Ideą organizowania tego przedsięwzięcia jest lepsze przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy oraz  włączenie środowiska przedsiębiorców w edukację.

Przedsiębiorcy, którzy przeprowadzili na terenie swoich firm spotkania zawodoznawcze dla młodzieży, to:

  • C & C Partners w Lesznie (klasa I TI 1, I TI 2 i teleinformatycy z klasy I TET),
  • Przewozy Regionalne w Lesznie (elektronicy z klasy I TET),
  • Buchwald & Płóciniczak P.U.H WATRA w Lesznie (elektronicy z klasy I TET),
  • Panorama Spółka z o.o. w Lesznie (klasa II TOR),
  • Radio Elka Leszno (klasa II TOR),
  • Werner Kenkel w Krzycku Wielkim (klasa I TOR).

 

Poprzez udział w Dniu Przedsiębiorcy uczniowie zweryfikowali swoje wyobrażenia o przyszłym zawodzie i miejscu pracy. Pozyskali również informacje o wykształceniu, umiejętnościach i predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danego zawodu, doświadczyli związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową, zapoznali się z organizacją oraz zarządzaniem firmą.

Cel udziału w III edycji Dnia Przedsiębiorcy, zarówno dla uczniów, jak i przedsiębiorców, został osiągnięty. Wszyscy bardzo pozytywnie wypowiadają się na temat spotkań w firmach. Przedsiębiorcy uważają, że to nowatorska płaszczyzna przekazywania wiedzy i deklarują dalszą współpracę ze szkołą.

Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom, którzy poświecili swój cenny czas, zechcieli się podzielić wiedzą i doświadczeniem, stworzyli przyjazną atmosferę oraz zaangażowali swoich pracowników.