Aktualność z Styczeń 3, 2020

Gierki Mikołajkowe 2019

By |2020-01-03T21:46:05+00:00Styczeń 3rd, 2020|Aktualności 2019/2020, Zabezpieczenie|0 Comments

W dniu 6 grudnia 2019 r. w naszej szkole odbyły się, zapisane już na trwale w tradycji ZSET, Gierki Mikołajkowe. W tym roku turniej zorganizowała klasa II TI 2, która przygotowała – w drodze konsultacji ze społecznością szkolną – konkurencje oraz opracowała ich regulaminy. Częścią organizacyjną zajęli się: Kacper Skrzypek, Maksymilian Tomowiak oraz pani Maja Markiewicz.

Odbyło się 15 konkurencji, w ramach których uczniowie mogli nie tylko rywalizować ze sobą w różnorodnych grach komputerowych, ale także cieszyć się wesołą i przyjazną atmosferą w ramach zmagań sportowych oraz karcianych. Osoby nieuczestniczące w tych konkurencjach mogły również tworzyć prace plastyczne poświęcone tematyce świąt Bożego Narodzenia, które zostały później wykorzystane w ramach ozdabiania naszej szkoły świątecznymi dekoracjami.

W całym turnieju zwyciężyła klasa II TI 2, zaś na drugim i trzecim miejscu znalazły się odpowiednio klasy: I TIP oraz IV TET.

Nauczycielom dziękujemy za pełnienie funkcji gospodarzy sal oraz sędziów poszczególnych konkurencji, a uczniom klasy II TI 2 za przygotowanie pracowni komputerowych i sprawowanie zadań administracyjnych. Czynnym uczestnikom dziękujemy przede wszystkim za udaną zabawę!

Wyniki poszczególnych konkurencji:

  1. IV TET
  2. IV TI 2
  3. IV TI 1
  4. I TIP
  1. IV TI 2
  2. II TI 2
  3. I TIP
  4. I TI 1
  1. II TI 1
  2. I TI 2
  3. I TET
  4. I TIP
  1. II TI 1
  2. I TIP
  3. II TI 2
  4. I TI 2, II TI 3, II TR 1, III TOR, IV TET, IV TOR
  1. I TIP
  2. I TRP
  3. II TR 1
  4. I TI 1
  1. I TI 1
  2. IV TI 1
  3. I TR
  4. II TI 2
  1. II TI 2
  2. IV TI 2
  3. II TI 1
  4. IV TET
  1. III TTI
  2. IV TET
  3. IV TI 2
  4. IV TOR
  1. IV TET
  2. I TI 1
  3. III TTI
  4. II TI 2
  1. II TI 2
  2. IV TOR
  3. I TI 2
  4. II TET
  1. II TI 2
  2. II TI 3
  3. I TIP
  4. I TET
  1. II TI 1
  2. II TI 2
  3. III TOR
  4. I TI 1
  1. II TI 3
  2. I TRP
  3. I TI 1
  4. I TEP
  1. IV TET
  2. I TIP
  3. II TI 1
  4. IV TI 1
  1. I TIP
  2. I TRP
  3. I TI 1
  4. I TEP

Facebook