Nauczyciel  Pełnione funkcje, nauczany przedmiot
1. Janina Piotrowiak
 • dyrektor ZSET
 • wiedza o kulturze
 • biblioteka
2. Maja Markiewicz
 • wicedyrektor ZSET
 • język polski
3. Robert Syc
 • kierownik kształcenia praktycznego
 • przedmioty zawodowe – informatyka
 • informatyka
4. Hanna Balcerowiak
 • język polski
5. Barbara Banach
 • pedagog szkolny
 • edukacja dla bezpieczeństwa
6. Wojciech Białasik
 • administrator szkolnego dziennika elektronicznego
 • informatyka
 • przedmioty zawodowe – informatyka
 • przedmioty zawodowe – TOR
7. Karolina Bogusz
 • język angielski
8. Agnieszka Bora
 • geografia
 • matematyka
 • świetlica
9. Konrad Cukras
 • administracja szkolną stroną internetową
 • informatyka
 • przedmioty zawodowe – informatyka
10. Joanna Czekała
 • język angielski
11. Blanka Florczak-Witke
 • język niemiecki
 • przedmioty zawodowe – ekonomia
12. Piotr Gościniak
 • wiedza o społeczeństwie
13. ks. Rafał Gromadecki
 • religia
14. Cezary Główka
 • matematyka
 • przedmioty zawodowe – TOR
15. Alina Kalitka
 • język polski
 • przedmioty zawodowe – TOR
16. Iwona Klimek
 • chemia
17. Krzysztof Kłopocki
 • religia
18. Adam Konieczny
 • przedmioty zawodowe – elektronika
 • przedmioty zawodowe – informatyka
19. Agnieszka Kurpik
 • język polski
 • przedmioty  zawodowe – TOR
20. Joanna Lajszner
 • język niemiecki
 • świetlica
21. Maria Lajszner
 • podstawy przedsiębiorczości
 • przedmioty zawodowe – ekonomia
22. Liwia Lurc-Pawłot
 • język niemiecki
 • biblioteka
23. Piotr Łakomski
 • wychowanie fizyczne
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
24. Hanna Majdanik
 • przedmioty zawodowe – elektronika
 • przedmioty zawodowe – teleinformatyka
25. Wojciech Marek
 • przedmioty zawodowe – elektronika
26. Magdalena Martynów
 • matematyka
27. Mirosław Matuszewski
 • historia
 • wiedza o społeczeństwie
 • historia i społeczeństwo
28. Szymon Michalewicz
 • przedmioty zawodowe – informatyka
 • informatyka
29. Wiesław Mrozek
 • przedmioty zawodowe – informatyka
30. Barbara Napieralska
 • wiedza o kulturze
 • przedmioty zawodowe – TOR
31. Maria Osięgłowska
 • język angielski
32. Monika Pindel
 • język angielski
33. Jerzy Radojewski
 • wychowanie fizyczne
34. Anna Roszak
 • biblioteka
 • wychowanie do życia w rodzinie
35. Marek Senftleben
 • przedmioty zawodowe – informatyka
 • informatyka
36. Michał Sikorski
 • przedmioty zawodowe – informatyka
37. Jakub Skorupiński
 • wychowanie fizyczne
38. Sławomir Skrzypczak
 • matematyka
 • informatyka
 • przedmioty zawodowe – informatyka
39. Ewa Spławska-Łakoma
 • przedmioty zawodowe – TOR
 • egzaminator ECDL
40. Jolanta Szumna
 • podstawy przedsiębiorczości
 • przedmioty zawodowe – ekonomia
41. Dorota Tarka
 • biologia
42. Namysław Tatarynowicz
 • fizyka
 • informatyka
 • przedmioty zawodowe – informatyka
43. Marcin Triebs
 • przedmioty zawodowe – informatyka
44. Joanna Walkowiak
 • język angielski
45. Paweł Włódarczak
 • przedmioty zawodowe – elektroniczne
46. Dąbrówka Kurpisz
 • wiedza o społeczeństwie
 • przedmioty zawodowe – TOR
47. Sylwia Wolnik
 • język angielski
48. Bogumiła Wójczak
 • podstawy przedsiębiorczości
 • przedmioty zawodowe ekonomiczne
49. Andrzej Zygmanowski
 • przedmioty zawodowe – TOR