Kolejny raz w naszej szkole odbyły się spotkania młodzieży z Panem Stanisławem Kaczorowskim, Członkiem Zarządu Stowarzyszenia Przeszczepionych Serc.

Tematyką spotkania były zagrożenia wynikające z nadużywania używek oraz propagowanie zdrowego stylu życia, propagowanie honorowego krwiodawstwa oraz zgłaszania się do banków dawców szpiku, a także historia i osiągnięcia polskich kardiochirurgów w dziedzinie transplantologii.

Spotkanie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem młodzieży.

Prowadzący podkreślał, dlaczego tak ważne jest dbanie o zdrowie i unikanie ryzykownych zachowań.