14 czerwca 2018 roku uczniowie klasy I TOR odreagowywali podczas paintballa trudy ostatnich dni. Dodatkowych atrakcji dostarczało sprawdzanie w e-dzienniku przybywających pozytywnych ocen końcoworocznych. Radość może być zaraźliwa. Świetna zabawa, ognisko i kiełbaski, czyli już blisko wakacji.