Ostatniego dnia lutego wzięliśmy udział w charytatywnej akcji „Pączki do rączki”. Inicjatywa miała na celu dystrybucję pysznych pączków w różnych miejscach, najczęściej placówkach oświatowych. Samorząd Uczniowski ZSET rozdysponował 321 pączków, dzięki czemu udało się uzbierać kwotę 913 zł. Pieniądze pomogą w leczeniu i rehabilitacji 3-letniej Matyldy cierpiącej na czterokończynowe porażenie mięśni i padaczkę oraz 15-letniego Damiana, który urodził się z zespołem Downa oraz wadą serca. Trafią też do 7-letniego Mikołaja z zespołem Downa, który marzy o specjalistycznym wózku spacerowym.
Dziękujemy wszystkim, którzy kupili pączki. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy pomóc.