Na inaugurację nowego roku szkolnego należy zabrać ze sobą piszący długopis.