1 września 2016r. przystąpiliśmy do programu KLASA z ECDL. Wszyscy uczniowie mogą brać w nim udział. Klasy pierwsze realizują program na lekcjach informatyki. Pozostali chętni na zajęciach kółka ECDL, pod opieką szkolnego koordynatora pani Ewy Spławskie-Łakomej. Spotkania odbywają się w środę o 8.00 i czwartek o 15.00 w sali 21. Terminy egzaminów ustalane będą na bieżąco.

 

Propozycja Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI) dla szkół – Program KLASA z ECDL – pozwala przygotować uczestników do zdobycia uznanego na całym świecie certyfikatu ECDL, a tym samym do rozwoju i potwierdzenia niezbędnych w dzisiejszym społeczeństwie podstawowych umiejętności cyfrowych (komputerowych).
Korzyści dla uczniów z  przystąpienia do Programu KLASA z ECDL:

 

  • standaryzacja i uporządkowanie umiejętności komputerowych zgodnie z europejskim, wypracowanym od ponad 20 lat standardem,
  • przygotowanie do zdobycia potrzebnego na dalszych etapach kształcenia oraz na rynku pracy certyfikatu ECDL,
  • możliwość zdobycia certyfikatu ECDL w sprzyjających warunkach,
  • wymiana wiedzy i umiejętności z rówieśnikami z innych szkół biorących udział w projekcie,
  • udział i współpraca w ramach projektów, akcji czy konkursów organizowanych w projekcie.