Od 21 do 25 listopada 2016 roku klasa III TOR uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na Politechnice Poznańskiej. To kolejna klasa, która zyskuje dzięki udziałowi ZSET w programie „Czas zawodowców- BIS”.

NowaTORscy – czyli zdolni uczniowie z Leszna, tak napisano o nas na stronie Politechniki. Uczniowie przez 5 dni przygotowywali projekty marketingowe, czyli plakaty i ulotki, które drukowali na ploterze, budowali także responsywne strony internetowe.

Badali reklamy za pomocą narzędzi neuromarketingowych: EEG i EYETRACKINGU,  prowadzili badania i testowali smaki Coca Coli, Pepsi i Coli z Biedronki. Nad pracami czuwał pan Tomasz Dworek, który uczył, wymagał, krytykował i chwalił dobrze wykonane zadania. Zajęcia pozwoliły uczniom poznać nowoczesne technologie stosowane w pracy światowych agencji reklamowych.

Efekty ciężkiej pracy to: przewodnik po Poznaniu adresowany do młodzieży, plakaty reklamujące kierunki kształcenia w naszej szkole oraz ulotki.

Czas spędzony w Poznaniu utwierdza w przekonaniu, że nauczanie modułowe prowadzone w naszej szkole sprawdza się w edukacji młodzieży i przygotowaniu do wejścia na rynek pracy. Opiekunowie grupy: mgr Blanka Florczak – Witke i mgr Barbara Banach.

Zobacz też http://zawodowcy.org/shot_naukowy/nowatorscy-czyli-zdolni-uczniowie-z-leszna-w-laboratoriach-politechniki/