Dzieje sportu w szkole

Dzieje sportu w szkole wiążą się z powstaniem w roku szkolnym 1982/83 Szkolnego Klubu Sportowego, który kontynuował działalność nauczyciela wychowania fizycznego, pana magistra Mieczysława Witka. Szkolny Klub Sportowy został zorganizowany na bazie istniejącego wcześniej Koła Sportowego. W 1983 roku został ogłoszony konkurs na nazwę dla istniejącego klubu. Ze strony uczniów wpłynęło 60 propozycji. Ostatecznie wybrano tę najbardziej oddającą charakter szkoły-„Semafor”. Szkoła nigdy nie należała do potentatów w zakresie bazy sportowej, ale cały czas staraliśmy się poszerzać i ulepszać możliwości w tym zakresie. Utworzono boisko uniwersalne, ostały zamontowane cztery tablice i stojaki do koszykówki, powstała również „zielona sala” gimnastyczna, m.in. równoważnia oraz trzy stanowiska do podciągania się na linie, zbudowano skocznię w dal wraz z rozbiegiem. Aby zwiększyć możliwość korzystania z boisk, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, wykonano oświetlenia. Umożliwiło to korzystanie z obiektu nie tylko uczniom naszej szkoły, ale także młodzieży z przyległego osiedla Zatorze. Dzięki przychylności dyrektora szkoły, pana magistra Kazimierza Maćkowiaka, zakupiono siłownię wielostanowiskową typu „atlas”. Była ona wówczas jedną z pierwszych w Lesznie, a jedyną w leszczyńskich szkołach. Została zamontowana w mini sali gimnastycznej, którą wyposażono także w drabinki. Pozwoliło to oprócz prowadzenia zajęć programowych korygować wady postawy. Na potrzeby związane z działalnością „Semafora” zaadaptowano nieczynne sanitariaty, z których wydzielono podręczny magazyn sprzętu sportowego i jednocześnie pomieszczenie socjalne dla nauczycieli wychowania fizycznego. Dostępna baza sportowa, (w szkole, ale także ówczesne boiska „Polonii” Leszno, Ćwicznia Miejska), określiły wybór sekcji sportowych szkolnego klubu. Skoncentrowano się na piłce nożnej, tenisie stołowym, lekkiej atletyce, piłce koszykowej, piłce ręcznej chłopców i dziewcząt, szachach. Szczególną specyfiką cechowała się działalność sekcji piłki nożnej. Do współpracy udało się pozyskać klub sportowy MKKS „Polonia” 1912 Leszno. Władze klubu podpisały umowę patronacką nad naszą sekcją piłki nożnej. Dzięki tej współpracy piłkarze nożni brali udział nie tylko w zawodach szkolnych, ale także w rozgrywkach ligowych juniorów młodszych, reprezentując barwy „Polonii”.

W następnych latach zawodnicy naszej szkoły brali udział w różnego rodzaju rozgrywkach. Do tradycji należały Halowe Mistrzostwa Szkół Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej. W 1996 roku byliśmy organizatorami eliminacji do Halowych Mistrzostw Polski Szkół Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej Polski. Zawody te odbyły się w hali „Trapez”. Działalność sekcji piłki nożnej zaowocowała także kontaktami z pierwszoligowymligowym KKS „Lech” Poznań. Pełnoletni członkowie klubu „Semafor” wielokrotnie pomagali w organizacji meczów pucharowych „Lecha”, szczególnie w służbach porządkowych. Mieli jednocześnie możliwość kibicowania drużynie i przyjrzenia się funkcjonowaniu klubu. Szkolny Klub Sportowy „Semafor” pomimo braku specjalistycznej bazy do lekkiej atletyki aktywnie uczestniczył w zawodach organizowanych na terenie miasta, regionu i kraju. Szczególny akcent kładziono na biegi przełajowe. W tej konkurencji szkolne kroniki odnotowały wiele dobrych wyników. W roku szkolnym 1992/93 braliśmy udział w Mistrzostwach Polski Kolejarzy w Lekkiej Atletyce. Na zawodach odbywających się w Białogardzie najlepszy w biegu na 100 m był nauczyciel i opiekun SKS „Semafor”, mgr Jerzy Radojewski. W roku szkolnym 1996/97 w mistrzostwach Polski Szkół MTiGM w Gliwicach w punktacji końcowej zajęliśmy XIII miejsce na 25 zespołów biorących udział w zawodach. Piłkarze ręczni klubu „Semafor” nieco później zainicjowali swoją działalność i rozpoczęli udziały w zawodach. W szkolnym klubie sportowym czyniono starania o uaktywnienie sekcji piłki ręcznej dziewcząt. W związku ze stale malejącą ilością dziewcząt w naszej szkole zaniechano dalszej działalności w tej sekcji. W początkach działalności Szkolnego Klubu Sportowego „Semafor” istniała sekcja szachowa. Opiekę nad szachistami sprawowali nauczyciele przedmiotów zawodowych, panowie Tadeusz Paczkowski i Eugeniusz Bajer. Szachiści uczestniczyli w różnych rozgrywkach, nie odnosząc znaczących sukcesów. Jednak zawsze ciekawym akcentem był udział szachistów w świętach sportu szkolnego. Poza działalnością w sekcjach sportowych szkoła proponowała uczniom udział w formach rekreacyjnych. W latach 80. w Lesznie nie było krytego basenu pływackiego. Z tego względu młodzież naszej szkoły korzystała z pływalni w SP nr 10 w Głogowie. Przez kolejnych 6 lat odbywały się tam zajęcia nauki pływania. Cały cykl nauczania kończył się egzaminem na kartę pływacką. W tym okresie uczniowie zdobyli 356 kart pływackich. Od momentu uruchomienia basenu „Akwawit” nauka pływania odbywała się na miejscu. Prowadzone zajęcia z pływania zaowocowały dobrymi wynikami na różnych zawodach pływackich.

W 1997 roku nasza szkoła organizowała II Mistrzostwa Polski w pływaniu Szkół MTiGM. W zawodach, które odbyły się na basenie „Akwawit”, udział wzięło 167 zawodników z 24 szkół z całej Polski. Dla szkolnego klubu sportowego było to ogromne przedsięwzięcie organizacyjne. Zawodników zakwaterowano w Boszkowie, skąd na zawody dowożeni byli autokarami. Impreza wymagała dużych nakładów finansowych, co wiązało się z pozyskaniem wielu sponsorów. Zawody zakończyły się pełnym sukcesem organizacyjnym, czego dowodem było uznanie ówczesnego wojewody leszczyńskiego, Zbigniewa Haupta (Urząd Wojewódzki w Lesznie – sponsor imprezy) oraz starszego wizytatora magistra Stanisława Multana, pracownika MTiGM. Inną propozycją formy rekreacyjnej ujętej w planie działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły od wielu lat jest Dzień Sportu Szkolnego. Impreza na początku organizowana na leszczyńskich obiektach sportowych (byłym stadionie „Polonii” Leszno), później przeniesiona została do Kolejowego Ośrodka Szkoleniowo-Wypoczynkowego w Boszkowie. Dzięki pomocy dyrekcji szkoły i leszczyńskiej kolei wyjazd do Boszkowa wszystkich uczniów i pracowników z rodzinami odbywał się w godzinach rannych specjalnym pociągiem. Impreza nazwana „Kolejadą” była przygotowywana przez nauczycieli wychowania fizycznego i innych pracowników szkoły. Wśród konkurencji dla uczniów oraz dla pracowników i ich rodzin największą popularnością cieszyły się: sztafetowe napełnianie beczki wodą z jeziora, przejścia na szczudłach, przejście przez worek strażacki, wyścigi kolarskie, wyścigi rowerów wodnych, kajaków (rowery i sprzęt wodny były na wyposażeniu ośrodka). Często dochodziło do rywalizacji sportowej z zakwaterowanymi w ośrodku wczasowiczami. W czasie całego dnia trwania „Kolejady” młodzież korzystała z posiłków w stołówce ośrodka. Do tradycji „Kolejady” należał kończący imprezę mecz piłki siatkowej między nauczycielami a uczniami. Po meczu odbywał się apel, na którym dyrektor szkoły ogłaszał wyniki współzawodnictwa na najbardziej usportowioną klasę, która zdobywała puchar przewodni. Po popołudniowej dyskotece wracano do Leszna specjalnie wynajętym pociągiem.

W 1986 r. z inicjatywy Ministerstwa Oświaty i Wychowania, Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Sportu oraz Szkolnego Związku Sportowego powstał projekt ogólnopolskiego konkursu „Sport dla każdego”. Miał on na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży wszystkich szkół w kraju. W województwie leszczyńskim zajmowaliśmy w tym konkursie czołowe miejsca wśród szkół ponadpodstawowych. W 1986 r. uplasowaliśmy się na I miejscu. W nagrodę członkowie klubu wraz z opiekunem magistrem Jackiem Skorupińskim pojechali na V Ogólnopolski Zlot Przodujących Szkolnych Klubów Sportowych do Podgrodzia w województwie szczecińskim. W roku szkolnym 1988/89 zajęliśmy II miejsce, otrzymując w nagrodę 120 tys. złotych na zakup sprzętu sportowego. W następnym roku szkolnym zajęliśmy III miejsce. Formą popularyzowania kultury fizycznej były spotkania młodzieży naszej szkoły ze znanymi postaciami życia sportowego. Szkolny Klub Sportowy „Semafor” zapraszał wielu znanych sportowców, działaczy i dziennikarzy sportowych. W kwietniu 1990r. uczniowie ZSZ PKP w Lesznie mieli okazję spotkać się z redaktorami naczelnymi: „Przeglądu Sportowego” – Krzysztofem Blautem, „Piłki Nożnej” – Stefanem Grzegorczykiem, „Sportu” – Adamem Barteczko, „Skrzydlatej Polski” – Henrykiem Kucharskim. Wielokrotnie w szkole gościł popularyzator ruchu olimpijskiego, Wojciech Ziemniak. Zaprosiliśmy także Pawła i Mariusza Bartkowiaków, znanych leszczyńskich kolarzy, uczestników m.in. Wyścigu Pokoju. Przybliżyli oni młodzieży problemy związane z uprawianiem kolarstwa. W związku z dużym zainteresowaniem młodzieży żużlem w szkole gościli często leszczyńscy żużlowcy. Z zaproszenia przyjazdu do naszej szkoły skorzystał znany wszystkim sympatykom futbolu Janusz Chomontek, rekordzista w podbijaniu piłki. Jego osiągnięcia znajdują się w Księdze Guinnessa. Zaprezentował całą gamę swoich możliwości, później odpowiadał na liczne pytania. Spotkanie to prowadził magister Jacek Skorupiński, który był organizatorem prezentacji Janusza Chomontka w szkołach Leszna, Gostynia, Głogowa i Pawłowic. Wyniki i wydarzenia związane z działalnością Szkolnego Klubu Sportowego „Semafor” spopularyzowały szkołę na terenie miasta, regionu i kraju.