G Suite dla Szkół i Uczelni

G Suite dla Szkół i Uczelni to zintegrowane rozwiązanie do komunikacji i współpracy, w ramach którego Google oferuje szkołom hostowane usługi poczty e-mail, kalendarza i czatu. W skład usług podstawowych wchodzą m. in. następujące aplikacje:

Korzystanie z usług dodatkowych, takich jak np. Zdjęcia lub Mapy, przez uczniów niepełnoletnich wymaga zgody rodziców.

Informacje dodatkowe