1. Rozpoczęcie roku szkolnego 4 września 2017r.
2. Zimowa przerwa świąteczna 23  – 31 grudnia 2017r.
3. Ferie zimowe w woj. wielkopolskim 12 – 25 lutego 2018r.
4. Wiosenna przerwa świąteczna: 29 marca – 3 kwietnia 2018r.
5. Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych zasadniczych szkół zawodowych, szkół policealnych i pomaturalnych: 27 kwietnia 2018r.
6. Egzamin maturalny w sesji wiosennej (część ustna i pisemna): od 4 maja 2018r.
7. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych: 22 czerwca 2018r.
8. Ferie letnie: 23 czerwca – 31 sierpnia 2018r.
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec