rodo

Jeżeli masz pytania dotyczące danych osobowych w szkole, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych

kontakt mail: agmarkanc@wp.pl