W okresie międzywojennym oraz w latach 1945-1962 kształcenie praktyczne kadr dla potrzeb PKP odbywało się w warsztatach kolejowych, a wiedzę teoretyczną młodociani pracownicy zdobywali w leszczyńskich szkołach zawodowych. Inicjatorem utworzenia szkoły przyzakładowej była Naukowa Organizacja Techniczna, działająca przy Oddziale Trakcji oraz pan inż. Wacław Twerjanowicz. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, 1.09.1962 r. Ministerstwo Komunikacji utworzyło Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących PKP Oddziału Trakcji w Lesznie. Zajęcia lekcyjne odbywały się w budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Lesznie, a dyrektorem został mgr Kazimierz Paszek.

Kształcenie odbywało się w zawodach: ślusarz i elektromonter taboru kolejowego.
W kolejnych latach uruchamiano nowe kierunki kształcenia, m.in.:
•    operator ruchowo-przewozowy kolei,
•    murarz instalator,
•    technik transportu,
•    technik elektryk,
•    technik budownictwa,
•    elektromechanik sterowania ruchem kolejowym,
•    monter urządzeń telekomunikacyjnych.

Ważniejsze wydarzenia z historii szkoły:
•    1962 – utworzenie ZSZ dla Pracujących PKP Oddziału Trakcji w Lesznie,
•    1962-1970 – kształcenie w zawodach: ślusarz i elektromonter taboru kolejowego,
•    1970 – wprowadzenie nowych kierunków kształcenia: operator ruchowo-przewozowy kolei i murarz instalator,
•    1973 – oddanie nowych warsztatów szkolnych,
•    1974 – utworzenie Zaocznego Technikum Kolejowego,
•    1977 – oddanie do użytku budynku szkolnego,
•    1979 – utworzenie Technikum Kolejowego (młodzieżowego) – powołanie Zespołu Szkół Zawodowych PKP w Lesznie,
•    1983 – pierwszy egzamin dojrzałości,
•    1993 – podporządkowanie szkoły Ministerstwu Transportu i Gospodarki Morskiej,
•    1999 – podporządkowanie szkoły Urzędowi Miasta Leszna,
•    1.09.2002– przyjęcie nazwy Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie,
•    2.06.2012- jubileusz 50-lecia oraz ogólnoszkolny zjazd absolwentów.

Dyrektorzy ZSZ PKP i ZSET w Lesznie:
•    1962 – 1965 – mgr Kazimierz Paszek
•    1965 – 1977 – Michał Stachowiak
•    1977 – 1982 – mgr Stefan Jaskulski
•    1982 – 2009 – mgr Kazimierz Maćkowiak (pełnił funkcję 27 lat!)
•    2009 – 2010 – mgr Mirosław Matuszewski
•    2010 – 2018 – mgr Janina Piotrowiak
•    od 2018 – mgr inż. Robert Syc

 

 

Szkoła posiada wykwalifikowaną i ustabilizowaną kadrę pedagogiczną. Uczniowie osiągają znaczące wyniki w konkursach ogólnopolskich, wojewódzkich i miejskich. W 2012 r. placówka została sklasyfikowana na 241 miejscu w ogólnopolskim rankingu szkół „Rzeczpospolitej” i „Perspektyw”.
W ciągu pół wieku istnienia zróżnicowała w istotnym stopniu kierunki kształcenia, dostosowując się do potrzeb zmieniającego się rynku pracy.

Obecnie uczniowie kształcą się w następujących zawodach:
•    technik informatyk,
•    technik organizacji reklamy,
•    technik elektronik,
•    technik teleinformatyk.

Tradycja nawiązująca do kształcenia kolejarzy jest wciąż żywa. Bazując na kolejarskich korzeniach placówki, Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie podpisał porozumienia ze spółkami działającymi na kolei: PKP CARGO S.A. Wielkopolski Oddział oraz Przewozy Regionalne sp. z o.o. Wielkopolski Zakład Przewozów Regionalnych w Poznaniu. Celem tej współpracy  jest pozyskanie odpowiednio wykwalifikowanej młodej kadry, dzięki czemu zmniejszy się luka pokoleniowa wśród maszynistów, a także w innych zawodach związanych z obsługą taboru kolejowego. Patronatem objęci zostali szczególnie uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektronik, ale zajęcia praktyczne oraz praktyki zawodowe przewiduje się organizować w miarę potrzeb dla wszystkich uczniów szkoły.

W ciągu 50 lat istnienia placówka wykształciła:
•    3 374 absolwentów szkoły zawodowej,
•    1235 absolwentów technikum dla młodzieży,
•    14 absolwentów liceum profilowanego
•    499 absolwentów szkół dla dorosłych.

W tym czasie zatrudnienie w niej znalazło 321 nauczycieli i instruktorów nauki zawodu.