Gimnazjalisto!

Jeśli chcesz chodzić do przyjaznej szkoły,
która zawsze daje szanse,
a celem nauczycieli jest Twoja przyszłość – ZAPRASZAMY!

Nasza oferta na rok szkolny 2018/2019:

W naszej szkole przygotujesz się do:
•    egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
•    uzyskania międzynarodowego certyfikatu,
•    matury,
•    wielu kierunków studiów,
•    zdobycia certyfikatu ECDL,
•    wykonywania zawodu,
•    wejścia na rynek pracy.


  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • podanie
  • życiorys
  • 4 fotografie
  • zaświadczenie lekarskie (skierowanie wydaje nasza szkoła po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów)

14.05 – 30.05.2018 Przyjmowanie dokumentów do szkoły (wniosek wydrukowany ze strony naboru,  4 fotografie, życiorys)
22 – 25.06.2018 Przyjmowanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego (ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ W SOBOTĘ 23.06.2018 r. w godz. 9-12)
11.07.2018 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do 18.07.2017 godz.12:00 Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone wcześniej)
do 20.07.2018 godz 13:00 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły