Gimnazjalisto!

Jeśli chcesz chodzić do przyjaznej szkoły,
która zawsze daje szanse,
a celem nauczycieli jest Twoja przyszłość – ZAPRASZAMY!

 

Nasza oferta na rok szkolny 2017/2018:

 

W naszej szkole przygotujesz się do:
•    egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
•    uzyskania międzynarodowego certyfikatu,
•    matury,
•    wielu kierunków studiów,
•    zdobycia certyfikatu ECDL,
•    wykonywania zawodu,
•    wejścia na rynek pracy.

Plakat promocyjny


 

  • świadectwo ukończenia gimnazjum
  • zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
  • podanie
  • życiorys
  • 4 fotografie
  • zaświadczenie lekarskie (skierowanie wydaje nasza szkoła po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów)

do 9.06.2017 Przyjmowanie dokumentów do szkoły (wniosek wydrukowany ze strony naboru, 4 fotografie, życiorys)
23-26.06.2017 Przyjmowanie świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego
12.07.2017 Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do 13.07.2017 Wydawanie przez naszą szkołę kandydatom zakwalifikowanym skierowań na badania lekarskie
do 20.07.2017

godz.12,00

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły przez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (o ile nie zostały złożone wcześniej)
do 21.07.2017 Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły