Start arrow • technik elektronik
 
technik elektronik PDF Drukuj

 

 

 

 

 

Absolwent technikum elektronicznego (specjalizacja systemy komputerowe) posiada wiedzę i umiejętności w zakresie:

• zasad działania urządzeń elektronicznych powszechnego użytku,
• posługiwania się katalogami elementów i układów elektronicznych,
• wykonywania pomiarów i badań przy użyciu specjalistycznych urządzeń elektronicznych,
• analizowania działania układów i urządzeń elektronicznych,
• usuwania niesprawności w sprzęcie elektronicznym.

Plan nauczania dla czteroletniego technikum elektronicznego


Lp.

Zajęcia edukacyjne

Liczba godzin w cyklu kształcenia

1

Język polski

14

2

Język obcy pierwszy

9

3

Język obcy drugi

6

4

Historia

5

5

Wiedza o społeczeństwie

2

6

Wiedza o kulturze

1

7

Matematyka

9

8

Fizyka i astronomia

4

9

Chemia

3

10

Biologia

3

11

Geografia

3

12

Podstawy przedsiębiorczości

2

13

Technologia informacyjna

2

14

Wychowanie fizyczne

12

15

Przysposobienie obronne

2

16

Godziny wychowawcze

2

17

Technologia i materiałoznawstwo elektryczne

2

18

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

4

19

Przyrządy pomiarowe

2

20

Układy analogowe i cyfrowe

5

21

Układy mikroprocesorowe

3

22

Układy automatyki

3

23

Urządzenia elektroniczne

6

24

Pracownia elektryczna i elektroniczna

15

25

Specjalizacja

5

26

Zajęcia praktyczne

5

27

Religia/ etyka

8

28

Godziny do dyspozycji dyrektora

3

 

Razem:

140

 

Praktyka zawodowa – 4 tygodnie w III klasie

 

 

 

 

 
© 2008 Zespół Szkół Elektroniczno-Telekomunikacyjnych w Lesznie | Administrator: Robert Syc